De kracht van verhalen – Hoe je je toekomst kunt creëren voor een gezonder leven


In deze blog ontdek je hoe je met de kracht van verhalen een gezonder en gelukkiger leven kunt creëren.

Positieve gezondheid?
Positieve gezondheid is een concept dat verder gaat dan de afwezigheid van ziekte. Het richt zich op het vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf de regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Dit omvat zes dimensies:
1. Lichaamsfuncties. Dit gaat over de fysieke gezondheid van het lichaam en hoe goed het functioneert. Denk hierbij aan zaken als: goede conditie, slapen, eten en herstel van ziekte of letsel.
2. Mentaal welbevinden. Dit gaat over de mentale en emotionele gezondheid van een persoon. Denk hierbij aan zaken als: geluk, tevredenheid, stress, angsten en omgaan met moeilijke situaties
3. Zingeving. Dit gaat over het gevoel dat het leven zin heeft en doel heeft. Denk hierbij aan zaken als: waarden, overtuigingen, doelen, spiritualiteit en zelfverwezenlijking
4. Kwaliteit van leven. Dit gaat over hoe tevreden een persoon is met zijn leven in het algemeen. Denk hierbij aan zaken als: relaties, vrienden en familie, werk, vrije tijd, woning en financiën.
5. Sociaal-maatschappelijke participatie. Dit gaat over de mate waarin een persoon betrokken is bij de samenleving. Denk hierbij aan zaken als: vrijwilligerswerk, lidmaatschap van clubs of verenigingen, buurtbetrokkenheid, sociale contacten en stemmen.
6. Dagelijks functioneren. Dit gaat over hoe goed een persoon in staat is om de dagelijkse taken van het leven uit te voeren. Denk hierbij aan zaken als: zelfstandigheid, mobiliteit, alledaagse activiteiten, beslissingen nemen en omgaan met stress.

Alle zes dimensies zijn belangrijk voor de algehele gezondheid en het welzijn van een persoon. Door aandacht te besteden aan alle zes dimensies, kunnen mensen hun gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren.
Positieve Gezondheid is een breder concept van gezondheid dan alleen de afwezigheid van ziekte. Het gaat erom dat mensen zich goed voelen en in staat zijn om het leven te leiden dat ze willen leiden.

De kracht van narratieve toekomstverbeelding
Verhalen spelen een krachtige rol in ons leven. Ze helpen ons om de wereld om ons heen te begrijpen, zin te geven aan onze ervaringen en contact te maken met anderen. Verhalende toekomstverbeelding is een methode die deze kracht van verhalen benut om onze gezondheid en welzijn te verbeteren.

Wat is verhalende toekomstverbeelding?
Verhalende toekomstverbeelding is het creëren van verhalen over onze toekomstige zelf. Deze verhalen kunnen gaan over alles wat we belangrijk vinden in ons leven, zoals onze gezondheid, relaties, carrière en persoonlijke groei.

Hoe werkt verhalende toekomstverbeelding?
Er zijn verschillende manieren om verhalende toekomstverbeelding toe te passen. Enkele veelgebruikte methoden zijn:
Brieven aan de toekomst: Schrijf een brief aan jezelf over 5 jaar, 10 jaar of zelfs 20 jaar. Beschrijf in deze brief hoe je je dan voelt, wat je hebt bereikt en wat je wilt bereiken.
Vision boards: Maak een collage van afbeeldingen, woorden en symbolen die jouw toekomstige gezondheid en welzijn vertegenwoordigen.
Geleide meditatie: Sluit je ogen en stel je voor dat je in de toekomst bent. Ervaar hoe je je voelt, wat je ziet en wat je doet.

De voordelen van verhalende toekomstverbeelding voor positieve gezondheid:
Versterkt zelfregie: Door na te denken over ons toekomstige zelf, worden we aangemoedigd om actief na te denken over onze eigen rol en verantwoordelijkheid in het bereiken van onze gezondheidsdoelen. Dit bevordert zelfregie en autonomie.
Vergroot zingeving: Het creëren van verhalen over de toekomst helpt mensen om een gevoel van doel en richting te ontwikkelen. Dit kan bijdragen aan een gevoel van zingeving, een belangrijke dimensie van positieve gezondheid.
Stimuleert mentaal welbevinden: Het proces van toekomstverbeelding kan positieve emoties oproepen en hoop en optimisme vergroten. Dit draagt bij aan het mentale welzijn en helpt bij het omgaan met stress en tegenslagen.
Verbeteren van sociaal-maatschappelijke participatie: Door na te denken over hun toekomstige rol in de samenleving, kunnen mensen zich meer verbonden en betrokken voelen bij hun gemeenschap. Dit versterkt hun sociaal-maatschappelijke participatie.

Voorbeelden van hoe verhalende toekomstverbeelding kan worden toegepast:
In de gezondheidszorg: Verhalende toekomstverbeelding kan worden gebruikt om cliënten te helpen bij het stellen van gezondheidsdoelen, het overwinnen van obstakels en het behouden van motivatie.
Op het werk: Verhalende toekomstverbeelding kan worden gebruikt om medewerkers te helpen bij het ontwikkelen van hun carrière, het vergroten van hun productiviteit en het verbeteren van hun werktevredenheid.
In het onderwijs: Verhalende toekomstverbeelding kan worden gebruikt om leerlingen te helpen bij het stellen van leerdoelen, het ontwikkelen van hun creatieve denken en het vergroten van hun zelfvertrouwen.

Conclusie:
Verhalende toekomstverbeelding is een krachtig hulpmiddel dat kan worden gebruikt om de gezondheid en het welzijn van mensen op verschillende manieren te verbeteren. Het is een laagdrempelige methode die door iedereen kan worden toegepast, ongeacht leeftijd, achtergrond of ervaring.

Voorbeelden van vragen en oefeningen
Toekomstgerichte vragen:
“Wat betekent gezondheid voor jou over tien jaar?”
“Welke stappen kun je nu nemen om dichter bij je gewenste toekomst te komen?”
“Wie kan je ondersteunen in het bereiken van je gezondheidsdoelen?”