De onrechtvaardigheid van palliatieve zorg in Nederland


We leven in een wereld waarin we vaak het belang van gezondheidszorg onderschatten totdat we er echt afhankelijk van worden. Dit geldt vooral in het geval van palliatieve zorg, de zorg die nodig is wanneer iemand het einde van zijn of haar leven nadert. In Nederland wordt verondersteld dat we een van de beste zorgsystemen ter wereld hebben, met een breed scala aan diensten die worden vergoed door zorgverzekeraars. Maar wat gebeurt er als deze zorgverzekeraars, ondanks hun aanzienlijke winsten, falen in het bieden van de benodigde ondersteuning aan mensen die het meest kwetsbaar zijn?

De verzekeringsparadox
Neem een willekeurige verzekeraar, VGZ, een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland. In 2023 behaalde VGZ een winst van miljoenen euro’s, wat duidelijk aantoont dat het bedrijf financieel gezond is. Toch kan deze financiële gezondheid niet worden weerspiegeld in de zorg die ze bieden. Voor veel mensen die palliatieve zorg nodig hebben, is de realiteit vaak dat hun zorgverzekeraar niet voldoende contracten heeft afgesloten om die zorg te vergoeden.
Stel je voor dat je op je sterfbed ligt, omringd door geliefden, en het enige wat je wilt is waardig en comfortabel kunnen sterven. Je hebt je hele leven gewerkt, belasting betaald, en trouw je zorgpremies betaald. Je hebt zelfs extra verzekeringen afgesloten om er zeker van te zijn dat je alles hebt wat je nodig hebt in moeilijke tijden. En toch, als het moment daar is, merk je dat je niet de zorg krijgt die je nodig hebt omdat de verzekeraar, ondanks alle winst, niet voldoende middelen heeft geïnvesteerd in het contracteren van palliatieve zorg.

De impact van besparingen op mensenlevens
Het besparingsbeleid van zorgverzekeraars heeft een directe impact op het leven van mensen. Het kan betekenen dat mensen gedwongen worden om hun laatste dagen door te brengen in een ziekenhuis in plaats van thuis, simpelweg omdat er geen contract is met een thuiszorgorganisatie die palliatieve zorg kan bieden. Dit is niet alleen onmenselijk, maar ook in strijd met de basisprincipes van een zorgsysteem dat zou moeten draaien om het welzijn van patiënten.

Wat kan er worden gedaan?
De oplossing voor dit probleem begint met bewustwording. Mensen moeten zich realiseren dat hoewel hun zorgverzekeraar winst maakt, dit niet altijd betekent dat ze de beste zorg ontvangen. Druk uitoefenen op verzekeraars om hun middelen beter te besteden en meer contracten af te sluiten voor palliatieve zorg is essentieel.
Daarnaast moeten beleidsmakers nadenken over hoe ze zorgverzekeraars verantwoordelijk kunnen houden voor het niet bieden van essentiële zorg. Wettelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat verzekeraars een minimaal niveau van zorggarantie bieden, kunnen nodig zijn om dit soort problemen te voorkomen.

Conclusie
Het is onacceptabel dat in een land met zoveel rijkdom en middelen, mensen op hun sterfbed geconfronteerd worden met het gebrek aan zorg door de besparingen van zorgverzekeraars. De enorme winsten die deze bedrijven maken, zouden een indicatie moeten zijn van een robuust en welvarend zorgsysteem, niet van een systeem dat mensen in de steek laat wanneer ze het het meest nodig hebben. Het is tijd om deze onrechtvaardigheid aan te pakken en te zorgen voor een waardig einde voor iedereen, ongeacht de financiële belangen van grote zorgverzekeraars.
Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.
#KNMP, #LVTZ, #NPF, #NVZG, #V&VN, #VPTZ, #ZIN, #LVVPZ