Tag: #Verandermanagement

  • Op naar een wereld die in NIETS lijkt op de huidige

    Wij mensen, en ik doe daar hard aan mee, hoewel misschien iets minder dan u, gedragen ons alsof de toekomst een lineaire extrapolatie van het heden zal zijn. Dat zit diep in ons geworteld. Wij denken dat veranderingen lineair zijn, continu en daardoor veelal voorspelbaar. Nog niet zo lang geleden werden in Japan lange termijnplannen…

  • Manager worden? Niet doen!

    In de schaduw van een druk kantoor zat Martijn achter zijn bureau, starend naar de stapels papieren die zijn werkblad bedekten. Zijn telefoon trilde onophoudelijk met nieuwe e-mails en herinneringen aan vergaderingen. De titel “Manager” prijkte trots op zijn naamplaatje, maar de dagelijkse realiteit van zijn rol bracht hem steeds vaker aan het twijfelen. Het…