Tag: #Overheid

  • De overheid als een vastgelopen systeem

    In de context van politieke wetenschap en bestuurskunde kan de overheid gezien worden als een systeem. Een systeem, in deze context, verwijst naar een complex van onderling verbonden onderdelen die samenwerken om een bepaald doel te bereiken. Deze onderdelen omvatten diverse overheidsinstellingen zoals wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, die functioneren binnen vastgestelde regels en procedures…