Tag: #Links

  • Labbekakkerigheid

    Een mens, anders dan bijvoorbeeld een slang of een tijger, is in staat om binnen één generatie wezenlijk anders te worden in denken en doen. Dat heet civilisatie- of beschavingsproces. Het loskomen van je geboortemilieu en het ontstijgen van datgene wat je jaren gevormd heeft, is voor de mens een logisch en natuurlijk gegeven. Norbert…