Home » Uncategorized » Bestuurlijke homeopathie in een snel veranderende tijd

Bestuurlijke homeopathie in een snel veranderende tijd

Het wordt nooit meer zoals het was.
Vanuit de stelling dat in het huidige disruptieve tijdperk niet de grootste of slimste bedrijven overleven, maar de meest wendbare, kunnen we een zestal variabelen zien die het wendbare beschrijven. Zoals daar zijn:
1. Eenvoud
Wendbaar en eenvoudig ingericht horen bij elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar. Bijvoorbeeld: heb je echt een HRM-afdeling nodig? Is meer dan twee uur vergaderen per week echt nodig? Heb je managers of coördinatoren nodig?
2. Klanten
Wendbaar zijn is extreme klantgerichtheid. Alles eraan doen de klant te begrijpen. Zoals bijvoorbeeld Coolblue doet. En zoals bijvoorbeeld Ziggo niet doet (of kan).
3. Werken in teams
Wendbaar door te werken in teams. Multidisciplinaire teams waarbij elke rol in dat team verwisselbaar is. Hierdoor wordt er meer gewerkt naar de geest van de afspraken in plaats van naar de letter. Hetgeen de wendbaarheid sterk ten goede komt.
4. Lerende bedrijfscultuur
Omdat de interval van veranderingen steeds korter wordt, is de verandering de constante geworden. Om wendbaar te zijn en te blijven móet er een lerende sfeer zijn. Niet ‘fouten maken mag’, maar ‘fouten maken móet!’.
5. Vertrouwen
Controle is gestold vertrouwen. Dit gaat niet samen met wendbaarheid. Dus écht vertrouwen hebben, is geboden. Dat is nog niet zo gemakkelijk; misschien wel het moeilijkste van dit alles.
6. Gevoelig
Het bedrijf moet gevoelig zijn voor de turbulentie van de verandering. Daardoor ook voortdurend kunnen inspelen op díe veranderingen. Dat geeft een chaotische indruk maar is in feite de dynamiek van de markt volgen.

Leg deze zes variabelen eens langs bestuurlijk Noord-Nederland, het gebied waarin ik werken. Ik denk dat er geen bestuurlijk orgaan is dat hier aan voldoet of dit al op haar netvlies heeft. Ook niet een aantal van deze variabelen.
Het openbaar bestuur moet wel zorgdragen voor de wettelijke, infrastructurele en andere zaken die bedrijven nodig hebben om in het nieuwe tijdperk te kunnen overleven.
De oorzaak van dit bestuurlijk feilen ligt in basishouding van openbaar bestuur. In het bedrijfsleven is ‘daadkracht’ het leidend adagium, bij het openbaar bestuur is dit ‘draagkracht’.
Initiatieven in het bestuurlijke landschap worden net zo lang bekeken, beoordeeld, op onderdelen veranderd, homeopathisch verdund als het ware, dat er van het oorspronkelijke initiatief niets meer overblijft. En dit proces duurt ook nog eens lang.
Dit soort onvermogen van het openbaar bestuur, om dezelfde wendbaarheid te krijgen die de samenleving ook heeft, door de technologische ontwikkelingen gestuurd, vraagt om een andere rol van die overheid. Er moet een rol-verschuiving plaatsvinden van regisseur van de samenleving naar facilitaire ondersteuning van maatschappelijke burgerlijke- en bedrijfsleven initiatieven.

Maar ook het bedrijfsleven zelf: kijkt u eens naar de zes variabelen nodig voor een wendbaar bedrijf. Hoeveel ervan heeft u verinnerlijkt in uw organisatie?
Een? Misschien twee? Hoogstwaarschijnlijk geen. Hoe denkt u te kunnen overleven in een wereld die zó dynamiseert als de huidige?
Een starre onderneming in een turbulente wereld heeft geen goede overlevingskansen.
Een open onderneming, die gevoelig is voor de turbulentie om zich heen, kan zich voortdurend aanpassen en daardoor overleven.
Die voortdurende aanpassing geeft een onzekere indruk.
Maar onzekerheid biedt keuzevrijheid.
Ga bijvoorbeeld af van het subsidie-infuus. Want wat je bezit, bezit jou ook.
Werk aan de zes variabelen die je organisatie wendbaarder maakt.

En homeopathische verdunning van wendbaarheid is niet mogelijk.