Home » Uncategorized » Op naar een wereld die in NIETS lijkt op de huidige

Op naar een wereld die in NIETS lijkt op de huidige

Wij mensen, en ik doe daar hard aan mee, hoewel, misschien iets minder dan u, gedragen ons alsof de toekomst een lineaire extrapolatie van het heden zal zijn. Dat zit diep in ons mensen geworteld. Wij denken dat veranderingen lineair zijn en continu en daardoor veelal voorspelbaar. Nog niet zo lang geleden werden in Japan lange termijnplannen geschreven die 100 jaar vooruit keken.
Maar lineair kijken is een fictie. Het bestaat gewoon niet. Het is kunstmatig.
De toekomst is veeleer een reeks van ontmoetingen waarbij één gebeurtenis tot volstrekt onvoorspelbare, zelfs verwoestende, gevolgen kan leiden. Veranderingen zijn in toenemende mate niet-lineair, discontinu en onvoorspelbaar. De toekomst, houdt er maar rekening mee, lijkt steeds minder op vroeger, én op zoals we hem verwachten.
We zien dat bijvoorbeeld bij Kodak. Opgericht in 1881. Groeide uit tot een enorm bedrijf. Uitvinder van de digitale fotografie. In 2012 bestond het bedrijf niet meer en 17.000 mensen stonden op straat. Je zou kunnen zeggen dat het de zelfgenoegzaamheid van de directie en management was waardoor Kodak niet meer bestaat. Zij dachten dat de toekomst lineair was.
En hoe komt het dat de wereld zo snel aan het veranderen is?
Dat komt omdat we op het tweede helft van het schaakbord terecht zijn gekomen. Het verhaal gaat dat de uitvinder van het schaakbord bij de keizer werd geroepen. De keizer: ‘Wij zijn verrukt over uw uitvinding. Zeg me wat u hebben wilt, en het is van u’. De uitvinder zei: ‘Ik wil graag voor elk vakje van het schaakbord één rijstkorrel hebben met dien verstande dat ik voor het eerste vakje 1 korrel wil, voor het tweede vakje 2 korrels, voor het derde vakje 4, voor het vierde 8, voor het vijfde 16, en dan 32, 62, 128 enzovoort’. De keizer gebood om hier direct gehoor aan te geven zich niet realiserend dat op het 64ste vakje er een rijstberg zou liggen hoger dan de Mount Everest.
Men noemt dit exponentiele groei. En deze vorm van groei heeft zo zijn eigenheid. Het brengt bijvoorbeeld disruptie voort. Disruptie betekent zoveel als ‘uiteenrukking of uiteenscheuring; ontwrichting’.
Enige voorbeelden ervan zijn: Uber (ontwricht de taxiwereld), Tesla (ontwricht het huidige concept ‘auto’), Cloud technologie (je data wordt in de wolken bewaard, niet meer lokaal), Internet of Things (alle apparaten worden met elkaar verbonden), AirBnB (ontwricht het hotelwezen) en 3D-printing (ontwricht onder andere de wijze waarop we huizen bouwen).
Maar ook aan beroepen die aan het verdwijnen zijn of binnenkort er niet meer zijn. Enige voorbeelden: Vakbonden, Reisagenten, Vertalers, Taxichauffeurs, Tolweg medewerker, Verzekeringsagent, Hypotheek adviseur, Website ontwerper, Telefonistes, Kassières, Receptionist, Woning makelaar enzovoort. Maar ook beroepen op HBO- en Universiteitsniveau. Accountant, Belastingambtenaar, Manager, Tandtechnieker, Advocaten (sommige), Bibliothecarissen enzovoort.
Maar niet getreurd. Er komen ook nieuwe banen voor terug. We weten alleen (nog) niet welke. En we zullen langzamerhand naar een werkweek van 2, hooguit 3 dagen gaan. De rest van de week zullen we heel hard nodig hebben om onszelf bij te spijkeren in een nimmer aflatende permanente studie.
Voor bedrijven geldt: besef dat 3 van de 5 bedrijven het niet zullen overleven. Dat het noodzakelijk is om je bedrijf zó in te richten dat het gevoelig wordt voor de turbulentie buiten. Niet de grootste bedrijven overleven, ook niet de slimste bedrijven, maar de meest adaptieve bedrijven.
Het is ‘Survival of the Fittest’.