Home » Uncategorized » De nieuwe slaven

De nieuwe slaven

We leven in een interessant tijdperk, dat is zeker. Prof. Rotmans noemt dat: ‘We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperk’.
‘We kantelen’, is zijn lijfspreuk.
Als dat waar is, wat is dan het meest dominante aan die kanteling van de samenleving?
Is dat Big data? Waardoor, als voorbeeld, het goed voorspellen van het krijgen van kanker enorm toeneemt?
Of zijn het al die disruptieve innovaties als Uber, Spotify, AirBnB, Crowdfundig etc. die bestaande bedrijven en bedrijfstakken dwingen lean & mean te worden.
Of zal het omvallen van centrale systemen als geld, data, zorg, muziek, verzekeringen, energie etc. het meest dominant zijn in de huidige kantelende samenleving?

Ja, dat allemaal. Alle hiervoor geschreven zaken zijn in feite kenmerken van het kantelen.
Maar wat het méést dominant is, is iets waar ik het nog niet met u over heb gehad. Dat is de robotisering.

Enige voorbeelden van robotisering:

  • Een robot die boeken schrijft. Philip M. Parker heeft zo’n robot. Zijn robot struint internet af naar openbare en rechtenvrije bronnen. En zijn robot schrijf vervolgens boeken, al meer dan 85.000 stuks. Ook worden heel veel artikelen op Wikipedia door zijn robot geschreven.
  • Een robot die zorg verleent. In Japan zijn ze er al héél ver mee. Hij (we zijn er nog niet uit of het hier om een mannelijke of vrouwelijke robot gaat. Of misschien wel onzijdig. We weten het niet) geeft medicijnen uit, schenkt een glas drinken in, kan communiceren met dementerende of met mensen met een autistische storing. Hij verplaatst bedden, kan patiënten optillen en verplaatsen.
  • Een robot die opereert. In toenemende mate worden robots ingezet bij operaties. Bijvoorbeeld bij complexe (kijk) ingrepen aan slokdarm, middenrif, maag, rectum etc.. Maar ook bij longresecties, schildklierresecties, lever- en pancreasresecties. En het einde is nog lang niet in zicht. Let wel: de robots verrichten niet zelfstandig operaties, het zijn altijd de chirurgen die vanachter een bedieningspaneel de operaties uitvoeren.
  • Een robot die een huis bouwt. En dan heb ik het over een gigantische 3D-printer. In China zijn ze veel sneller met de introductie van deze nieuwe wijze van huizen bouwen. Het Chinese bedrijf WinSun kan 10 huizen per dag printen. Deze huizen worden geprint met ‘inkt’ wat bestaat uit gerecyclede bouwmaterialen en industrieel afval. Zo’n geprint huis kost ongeveer 4800 dollar.
  • Een robot die auto rijdt. Google is daar het verst in. Ze zijn klaar om de volgende stap te nemen en mogen van de Amerikaanse staat Nevada hun robot-auto geheel zelfstandig laten rijden. Google gebruikt daarbij videocamera’s, radars en GPS-gegevens. Maar ook in China wordt geëxperimenteerd met robot-auto’s.
  • Een robot die de oogst binnenhaalt. Maar deze automatische boer kan ook poten, verzorgen, planten en opslaan. En ook op boerderijen met dieren, zoals kippenfarm, melkboeren etc. zijn robots al jaren aan het werk.

Het zijn slechts enkele voorbeelden en zeker niet compleet.

Sommige mensen juichen deze ontwikkelingen toe, anderen zijn bang voor banenverlies. Helemaal ongelijk hebben deze angstigen het niet. Deloitte heeft berekend dat door robotisering er de komende jaren tussen de 2 à 3 miljoen banen zullen verdwijnen, met name in de MBO doelgroep.

Maar zelf denk ik dat de komst van robotten een zegen voor ons mensen is. We kunnen daardoor minder gaan werken, bijvoorbeeld de drie daagse werkweek als norm beschouwen. Al het eentonige of gevaarlijk of vervuild werk doen de robots voor ons.
Arbeid wordt door de komst van robots erg goedkoop. Daardoor zullen de robots niet alleen de fabrieken gaan vullen maar ook hun plaats verwerven in de huishoudens. Zelf ben ik begonnen met een robot-stofzuiger de Samsung Navibot AirFresh. Wat een zegen. Het is een slaafje die voor mij de stof opruimt.

En zo zou je kunnen zeggen dat robotten de nieuwe slaven zijn.