Home » Uncategorized » Als je goed kijkt, zul je veel zien!

Als je goed kijkt, zul je veel zien!

Er is weer een ziener opgestaan. Ik zou hem niet de zoon van god willen noemen maar hij heeft zeker wonderbaarlijke gaven. Voorlopig is hij een roepende in de woestijn maar gelukkig heeft hij volgelingen. Ik mag er één zijn. Evenals J. verkondigt hij nieuwe tijden. De contouren van die nieuwe tijden zijn zichtbaar voor diegene die ze willen zien. Stad en ommeland loopt hij af om zijn leer te verkondigen. Niet de hemelse leer zoals die van J., nee, de leer van deze nieuwe Messias is aardser maar niet minder indrukwekkend. En net zoals in het verhaal van J. ontmoet deze nieuwe Heiland veel, erg veel tegenstand. Vanuit de politiek, vanuit feitelijk alle geïnstitutionaliseerde organen die Nederland rijk is. Lijdt hij daaronder? Neen, integendeel, de immense weerstanden voeden zijn krachtig gelijk evenals het uitkomen van zijn voorspellingen natuurlijk.

Ik heb hem persoonlijk mogen ontmoeten, ergens aan het begin van vorig gezegend jaar, en hem de hand mogen schudden. Voetwassingen is niet meer van deze tijd anders…

Hij legt ons uit dat we op weg zijn naar samenleving 3.0 en momenteel in een overgangsfase zitten. Die overgangsfase gaat gepaard met chaos, turbulentie en onzekerheid. En de kritische lezer vraagt zich misschien wel af: ‘is dat zo Wim’? En dan zeg ik: ‘laat me enkele voorbeelden geven om de turbulentie van die overgangsfase te larderen. Ik noem u een aantal Disruptieve Innovaties.

 • Uber (verwoest de hele taxiwereld). Spotify (verwoest de hele CD branche).
 • Spotify (verwoest de hele CD branche)
 • Netflix (verwoest zowel de staats tv als de commerciële omroepen).
 • AirBnB (zal grote delen van de hotel- en reizen branche vernietigen).
 • E-reader (zet de boekenwereld op zijn kop).
 • Minimills (verwoest de hoogovensbedrijven wereldwijd).
 • 3D-printing (zal alle bestaande productietechnieken op zijn kop zetten.
 • Crowdfunding (zet de bankenwereld op zijn kop).
 • Internet universiteiten (vrijwel alle gerenommeerde universiteiten zetten hun colleges op internet en zijn gratis en voor niks te volgen voor iedereen. Hogescholen volgen).

En zo kan ik uren doorgaan.

En er zijn natuurlijk ook Disruptieve Innovaties in de samenleving te onderkennen als je goed kijkt. Hij noemt u er een aantal.

 • Centrale systemen zijn niet meer nodig voor geld, data, kennis, zorg, muziek, energie, films, verzekeringen, boeken, reizen, educatie etc..
 • Er ontstaan broodfondsen, lokale zorgcoöperaties, lokale energiemaatschappijen.
 • De samenleving wordt decentraal en bottom-up. En de economie wordt decentraal en circulair.

En het ergste is, dat het ongekend snel gaat waarbij er ook nog eens een tempoversnelling waar is te nemen. Ik zal u dit met drie ‘wetten’ uitleggen.

 • De wet van Moore. Computerkracht verdubbelt elke twee jaar terwijl de kosten daarvan halveren.
 • De wet van Metcalve. De waarde van onderlinge verbindingen in een netwerk neemt toe als dit netwerk in omvang groeit.
 • De wet van Martec. Technologische mogelijkheden groeien exponentieel terwijl organisaties zich maar geleidelijk ontwikkelen.

Deze drie ‘wetten’ verklaren eigenlijk de disruptieve verwoestingen die momenteel gaande zijn en nog zullen plaatsvinden, en uiteindelijk invloed zullen hebben op alle maatschappelijke uitingen.

En dan heb ik het nog niet gehad over de opkomst van robots. Ik zal u daar één voorbeeld van geven. Philip Parker (professor bij INSEAD) heeft meer dan een miljoen boeken geschreven, of, beter gezegd, hij heeft software ontwikkeld die zelfstandig (aan de hand van zeer complexe algoritmen) artikelen en studies over een bepaald onderwerp kan vinden, analyseren, verbinden en in een logische en leesbare volgorde zetten, volautomatisch, zonder tussenkomst van welke auteur van vlees en bloed dan ook. Het programma heet Lsjbot en 85% van de artikelen op Wikipedia worden ermee geschreven.

Wie is dan deze heiland, deze ziener die dit allemaal heeft voorspeld lang voordat wij het konden zien?

Zijn naam is Jan Rotmans en hij is hoogleraar transitiekunde en internationaal autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid. U vindt hem uitvoerig op internet als u meer over hem te weten wilt komen, en hij heeft een eigen site. De naam van die site kunt u wel raden.

Verder is het belangrijk om te weten dat de door hem aangegeven transities ALLES EN IEDEREEN ZAL RAKEN, NIEMAND UITGEZONDERD. U ook dus.